Uw mening

Oogonderzoek

Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op het ontstaan van schade aan de ogen (retinopathie). Door een foto te maken van het netvlies van de ogen (fundusfoto), kan deze schade tijdig worden opgespoord. Voor het maken van een fundusfoto verwijst uw huisartsenpraktijk u door naar het huisartsenlaboratorium.

Hoe vaak wordt er oogonderzoek bij u uitgevoerd?

Op doorverwijzing van uw huisartsenpraktijk krijgt u minimaal eenmaal in de drie jaar standaard een telefonische en/of schriftelijke oproep voor dit oogonderzoek. Wanneer er bij u lichte schade aan de ogen is geconstateerd kan het zijn dat u daarna voortaan jaarlijks of eenmaal in de twee jaar wordt opgeroepen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een huisartsenlaboratorium in uw regio.

Voorbereiding op uw oogonderzoek

Om u goed te kunnen voorbereiden op het oogonderzoek vragen wij uw aandacht voor een aantal punten:

  • Omdat wij vooraf niet weten of er pupil-verwijdende oogdruppels toegediend moeten worden tijdens het onderzoek is het belangrijk dat iemand u na het onderzoek naar huis kan brengen. Wanneer deze druppels bij u zijn toegediend kan uw zicht namelijk enige tijd minder zijn, en dan is het niet veilig voor u om aan het verkeer deel te nemen.
  • Wanneer u contactlenzen draagt, is het belangrijk om uw contactlensbenodigdheden en eventueel een reservebril mee te nemen. Als u harde lenzen draagt, wordt u gevraagd deze tijdelijk, voor het maken van de foto’s, uit te doen. Zachte lenzen kunt u in principe wel dragen tijdens het onderzoek, tenzij u druppels krijgt toegediend.
  • Het is verstandig om een zonnebril mee te nemen. Dit zorgt ervoor dat u na het onderzoek minder last heeft van fel licht in het geval u druppels krijgt toegediend.
  • Voor het onderzoek is het van groot belang dat u de instructies goed begrijpt en kunt opvolgen. Als het voor u moeilijk is om de instructies te begrijpen vragen wij u om iemand mee te nemen.
  • Vergeet ook niet om uw geldige legitimatie- en verzekeringsbewijs mee te nemen.

Het onderzoek zelf

In eerste instantie wordt altijd gekeken of er zonder oogdruppels een fundusfoto kan worden gemaakt. Dit is afhankelijk van de grootte van uw pupillen. Heeft u een kleine pupil, dan krijgt u pupil-verwijdende druppels toegediend.

Voor het maken van de foto’s neemt u plaats voor de funduscamera. Met behulp van deze camera worden van elk oog twee foto’s van het netvlies gemaakt. Het maken van de foto’s vindt plaats in een verduisterde kamer en gaat gepaard met een flitslicht, vergelijkbaar met de flits van een fototoestel. Soms zijn de pupillen te klein om goede foto’s te maken, dan worden de ogen gedruppeld. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt maximaal 30 minuten.

De uitslag

In eerste instantie wordt gekeken of de foto’s technisch goed zijn. Daarna worden de foto’s beoordeeld door een oogarts of grader (een grader werkt onder verantwoordelijkheid van de oogarts en is bevoegd en opgeleid om fundusfoto’s te screenen). Deze geeft de uitslag binnen 2 weken door aan uw huisartsenpraktijk. Als er (ernstige) afwijkingen zichtbaar zijn op de foto, verwijst de praktijkondersteuner van uw huisartsenpraktijk u naar de oogarts voor nader onderzoek en zo nodig behandeling van de oogafwijking. Als er géén afwijkingen worden gevonden, dan krijgt u bij uw eerstvolgende periodiek overleg  op de huisartsenpraktijk de uitslag te horen. U hoeft dus niet naar de huisartsenpraktijk te bellen, u kunt hiernaar vragen tijdens uw eerstvolgende bezoek. U krijgt, na maximaal drie jaar weer een nieuwe uitnodiging voor een funduscontrole. Wanneer er lichte afwijkingen zijn gevonden dan krijgt u na 1 of 2 jaar weer een uitnodiging voor een funduscontrole.

Vergoeding

Het maken van een fundusfoto wordt vergoed vanuit uw basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico.