Uw mening

Vergoeding

De verschillende medisch noodzakelijke behandelingen die u ontvangt vanuit het HONK chronische zorgprogramma worden in principe vergoed door uw verzekering. Zo worden de huisartsgeneeskundige zorg (inclusief voetonderzoek), oogcontrole en eventuele verwijzingen naar stoppen-met-roken begeleiding of diëtist volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Alleen de kosten van het laboratoriumonderzoek komen ten laste van uw eigen risico. De overige bovengenoemde kosten komen niet ten laste van uw eigen risico. Daarnaast wordt afhankelijk van de ernst van uw voetproblemen ook de preventieve voetzorg van de pedicure en/of podotherapeut vergoed. Het gaat hierbij om het (preventief) behandelen van de delen van uw voet die een hoog risico op ernstige voetproblemen veroorzaken. Het gaat dus in veel gevallen niet om volledige voetbehandelingen zoals u die misschien al gewend bent van uw pedicure. Voor zorgprofiel 2 en hoger worden deze kosten vergoed vanuit uw basisverzekering en komt daarmee niet ten laste van uw eigen risico. Heeft u een zorgprofiel 1 classificatie, dan is de vergoeding afhankelijk van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Hoe worden de vergoedingen bepaald?

We hebben als zorggroep met de verzekeraars in deze regio een gemiddeld bedrag per patiënt per kwartaal afgesproken. Dit bedrag dekt de meeste zorg die een patiënt met uw aandoening nodig heeft. De ene patiënt heeft uiteraard meer zorg nodig dan de ander, maar wij gaan uit van het gemiddelde om de declaraties voor alle partijen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Het bedrag wordt daarom elk kwartaal gedeclareerd, of u die zorg nu wel of niet heeft ontvangen.

Ontvangst periodiek declaratie-overzicht

Sommige zorgverzekeraars verstrekken u periodiek een overzicht van uw zorgkosten die bij hen gedeclareerd zijn. Op dit overzicht ziet u de naam ‘BV HZNK’ staan. Dit is de naam van de zorggroep die de kosten namens uw zorgverleners bij uw zorgverzekeraar declareert. Deze kosten komen daarmee niet ten laste van uw eigen risico.