Uw mening

Privacy en persoonsgegevens

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. De HONK Groep gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. De medewerkers van de HONK Groep zijn gehouden aan hun beroepsgeheim en zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. De HONK Groep houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften die gelden ter bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze privacyfolder. Mocht u meer informatie willen dan verwijzen wij u naar de website van de autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.