Uw mening

Uw mening

Wij vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt geleverd en doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij hechten hierbij grote waarde aan uw mening. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bent benaderd. Of u heeft een gebeurtenis gesignaleerd die de kwaliteit van de zorg negatief kan beïnvloeden. Maar het kan ook zijn dat u tevreden bent over de gang van zaken of een suggestie heeft voor de verbetering van onze dienstverlening. In alle gevallen horen wij dat graag van u. Dit biedt ons de gelegenheid om een oplossing te zoeken of onze kwaliteit te (blijven) verbeteren. Om uw mening te geven kunt u een van de opties hieronder kiezen.