Uw mening

Praktijkorganisatie en - ondersteuning

De vele ontwikkelingen in de Huisartsenpraktijk vragen een steeds meer bedrijfsmatige benadering, terwijl de huisarts als zorgverlener op de patiënt gericht moet zijn. HONK kan vanuit de afdeling praktijkorganisatie en - ondersteuning hierbij hulp bieden. 

De afdeling Praktijkorganisatie en - ondersteuning biedt diverse diensten om de huisartsen te ontzorgen, zodat deze zich kan richten op de directe patiëntenzorg.