Uw mening

Praktijkorganisatie en - ondersteuning

De afdeling Praktijkorganisatie en -ondersteuning (POO) ontzorgt huisartsenpraktijken. Door begeleiding van individuele huisartsen, ondersteuning van de praktijkvoering van de huisartsenpraktijken en organiseren van wijkgerichte samenwerking. ​

Door het faciliteren van huisartsenpraktijken op niet-medisch vlak, kunnen de huisartsen en ondersteunend personeel zich richten op de patiëntenzorg. Voor het verlenen van goede eerstelijnszorg, is het van belang dat niet-medische vraagstukken, zoals financiën, huisvesting, ICT en de personele inzet in huisartspraktijken op orde zijn. Dit draagt ook bij aan het werkplezier van huisartsen en zorgt ervoor dat elke inwoner in Noord-Kennemerland toegang heeft tot een huisarts.​

Afdeling POO biedt concreet (zie onderstaande tegels):​

  1. Begeleiding van individuele huisartsen;​
  2. Praktijkvoering van huisartsenpraktijken;​
  3. Wijkgerichte samenwerking.

​Voor vragen over POO neemt u contact op met Manager Huisartsenzorg, Mirella Koeten via mkoeten [at] honk.nurel="noreferrer" target="_blank" of via praktijkmanagement [at] honk.nurel="noreferrer" target="_blank" ​