Uw mening

Welke zorg mag u verwachten?

Wij hechten veel waarde aan persoonsgerichte zorg; als patiënt staat u centraal in het zorgproces. Persoonsgericht zorg stelt u in staat om de regie te nemen over uw eigen gezondheid, ziekte en behandeling. Uw huisarts heeft hierin een helpende en coachende rol en bewaakt een medisch verantwoorde aanpak. Samen met u stelt de huisarts een persoonlijk behandelplan op en evalueert deze periodiek  om uw behandeling eventueel bij te sturen. De doelen en acties zijn daarbij gebaseerd op landelijk gestelde richtlijnen voor goede zorg en streefwaarden. 

De zorg die u ontvangt, bestaat uit medicatie en lichamelijke  onderzoeken, maar ook uit gesprekken met uw huisarts hoe u zelf het beste om kunt gaan met uw aandoening. Uw huisarts schakelt daar waar nodig ook verschillende andere zorgverleners in om u van de best mogelijke zorg te voorzien.

 • Periodiek overleg

  U ontvangt minimaal 1 keer per jaar een oproep van uw huisartsenpraktijk. Het aantal afspraken wordt samen met u bepaald afhankelijk van uw klachten. Tijdens dit periodiek overleg checkt uw huisarts of praktijkondersteuner uw gezondheid en bespreekt deze uitkomsten (en mogelijk die van aanvullend onderzoek) met u. Daarnaast bespreekt u hoe het met u gaat, uw medicatie, en uw begeleiding door de andere zorgverleners. Op basis hiervan stelt de huisarts of praktijkondersteuner samen met u doelen en acties op in een persoonlijk behandelplan. De doelen en acties zijn daarbij gebaseerd op landelijk gestelde richtlijnen en streefwaarden, en afgestemd op uw persoonlijke wensen en verwachtingen. U als patiënt staat hierbij centraal. Wilt u uw favoriete sport bijvoorbeeld weer kunnen beoefenen? Of wilt u graag weer activiteiten ondernemen met uw (klein)kinderen? Wellicht heeft u (andere) medicatie nodig, aanvullende specialistische zorg of is een verandering in uw leefstijl noodzakelijk. In uw behandeling staat centraal dat u zo goed mogelijk leert omgaan met uw ziekte, wat u zelf kunt doen en hoe uw huisarts of praktijkondersteuner u daarbij kan ondersteunen.

 • Longfunctieonderzoek

  Uw huisarts of praktijkondersteuner kan een longfunctieonderzoek (spirometrie) uitvoeren wanneer dit nodig is. De resultaten van dit onderzoek en de door u ingevulde vragenlijst laten zien hoe uw chronische aandoening zich ontwikkelt. Dit vormt mede de basis voor uw verdere behandeling.

 • Aanvullend onderzoek

  Naast het periodiek overleg en het longfunctieonderzoek kan uw huisarts of praktijkondersteuner u bij specifieke klachten doorverwijzen voor aanvullend onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een thoraxfoto (longfoto) of het doen van bloedonderzoek.

 • Medicatie

  Bij de behandeling van uw klachten kunnen inhalatiemiddelen worden voorgeschreven. Er zijn 2 soorten inhalatiemiddelen:

  • luchtwegverwijders welke zorgen voor het verminderen van benauwdheid, en
  • inhalatiecorticosteroïden (ICS) welke de ontsteking in de luchtwegen verminderen en deze  beschermen tegen prikkels.

  Uw huisarts of praktijkondersteuner bepaalt samen met u of en welke medicatie u in uw geval het beste kunt gebruiken.