Uw mening

Vergoeding

De verschillende medisch noodzakelijke behandelingen die u ontvangt vanuit het HONK chronische zorgprogramma worden in principe vergoed door uw verzekering. Zo worden voor COPD patiënten de huisartsgeneeskundige zorg (inclusief longfunctie onderzoek) en eventuele verwijzingen naar een diëtist of fysiotherapeut voor beweegadvies volledig vergoed vanuit uw basisverzekering. Deze komen niet ten laste van uw eigen risico. Voor mensen met astma wordt alleen de huisartsgeneeskundige zorg (inclusief longfunctieonderzoek) volledig vergoed.

Eventueel aanvullend onderzoek (zoals een thoraxfoto of bloedonderzoek) valt niet standaard binnen de zorg van HONK. De vergoeding hiervan voor zowel mensen met COPD als astma is afhankelijk van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Hoe worden de vergoedingen bepaald?

We hebben als zorggroep met de verzekeraars in deze regio een gemiddeld bedrag per patiënt per kwartaal afgesproken. Dit bedrag dekt de meeste zorg die een persoon met uw aandoening nodig heeft. De ene persoon heeft uiteraard meer zorg nodig dan de ander, maar wij gaan uit van het gemiddelde om de declaraties voor alle partijen zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Het bedrag wordt daarom elk kwartaal gedeclareerd, of u die zorg nu wel of niet heeft ontvangen.

Ontvangst periodiek declaratie-overzicht

Sommige zorgverzekeraars verstrekken u periodiek een overzicht van uw zorgkosten die bij hen gedeclareerd zijn. Op dit overzicht ziet u de naam ‘BV HZNK’ staan. Dit is de naam van de zorggroep die de kosten namens uw zorgverleners bij uw zorgverzekeraar declareert. Deze kosten komen daarmee niet ten laste van uw eigen risico.