Uw mening

Ondernemingsraad (OR)

De OR vertegenwoordigt de medewerkers van de organisatie en behartigt hun belangen in het formeel overleg met de directie, dat minimaal twee keer per jaar plaatsvindt. De OR bestaat uit vijf medewerkers die via verkiezingen door de medewerkers zijn gekozen. De ondernemingsraad is bereikbaar via telefoonnummer: 072 – 5272700.

Leden ondernemingsraad:

  • Mw. M. Leurs (voorzitter)
  • Mw. S. de Boer (lid)
  • Mw. W. Bregman - de Jong (lid)
  • Mw. Y. Hoekstra (lid)
  • Mw. I. vd Meer (lid)
  • MW. J. Weijers (lid)
  • Mw. A. Avis (ambtelijk secretaris)