Uw mening

Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC houdt toezicht op en adviseert de directie, tevens kan de RvC het dagelijks bestuur van Coöperatie HONK van advies voorzien. De RvC richt zich naar het belang van de organisatie en houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met het algemeen maatschappelijk belang. U kunt hier de toezichtvisie van de RvC HONK Groep lezen.

Leden RvC:

  • Dhr. M.W. de Jong (voorzitter)
  • Dhr. D. Lodewijk (lid)
  • Mw. S.J.M Zonneveld (lid)

U kunt per e-mail contact opnemen met de RvC via: rvc [at] honk.nu