Uw mening

Wat kunt u verwachten van ons?

De dienst Praktijkmanagement ondersteunt huisartsenpraktijken bij het vormgeven van veranderingen in de zorg en bij het geven van invulling aan de toekomstvisie van de Landelijke Huisartsenvereniging / Nederlands Huisartsen Genootschap (LHV / NHG).

De taken van de Praktijkmanager zijn gericht op een 5-tal taakgebieden, te weten: Kwaliteit, Organisatie & Beleid, Personeel, Financieel en Middelen. Door deze taken te beleggen bij een praktijkmanager ontstaat een goed georganiseerde huisartsenvoorziening, waardoor er voor de huisarts ruimte ontstaat om met zijn vak bezig te zijn.

Het is tevens mogelijk een praktijkmanager in te huren voor een speciale taak of project. Bijvoorbeeld het opzetten van een kwaliteitssysteem in het kader van certificering of het begeleiden van een (nieuw)bouwtraject. Meer informatie hierover kunt u lezen onder de button Projectmanagement