Uw mening

Diensten

Een grote hoeveelheid wisselende activiteiten is nodig om het primaire zorgproces van de huisartsenpraktijk goed te laten verlopen. De zorg moet kwantitatief en kwalitatief geborgd zijn. Door de vele ontwikkelingen in, onder andere de zorg voor ouderen en chronisch zieken, komt er steeds meer op de huisarts af.

De huisarts kan pas optimaal functioneren als alle randvoorwaarden goed zijn geregeld. HONK wil daarom de huisarts ondersteunen bij het groeiende pakket aan niet-patiëntgebonden activiteiten. De huisarts kan hierdoor zijn tijd aan de directe patiëntenzorg besteden, waardoor de zorg die aan de patiënt geleverd wordt kwalitatief goed, doelmatig en efficiënt ingericht is.

Het dienstenaanbod vanuit de afdeling Praktijkorganisatie en - ondersteuning is hierop samengesteld. Voor diverse niet- patiëntgebonden werkzaamheden is de mogelijkheid voor ondersteuning vanuit HONK.

De mogelijkheden en de contactpersonen kunt u hier raadplegen.