Uw mening

Aanmelden

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om een praktijkmanager in te zetten via HONK?

Neem dan contact op met Mirella Koeten, Coördinator praktijkmanagement. U kunt haar mailen via mkoeten [at] HONK.nu