Inschakelen Specialist Ouderengeneeskunde per 1 juli 2017 via Beter Verwijzen

Vanaf 1 juli 2017 kunnen huisartsen een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) inschakelen met een verwijzing via “Beter Verwijzen”. De SO kan huisartsen ondersteuning bieden bij de medische zorg voor kwetsbare ouderen en is bijvoorbeeld in te zetten voor (telefonische) consultatie, een consult en Multi Disciplinair Overleg in de huisartsenpraktijk.

Er is financiering voor de inzet van specialisten ouderen geneeskunde in de eerste lijn. Een huisarts hoeft hier niet voor te betalen.

Ondersteuning door SO

De specialist ouderengeneeskunde kan om hulp gevraagd worden bij de volgende problemen:

 • Probleemanalyse bij multi morbiditeit /in kaart brengen problematiek
 • Mobiliteitsproblemen en verminderde zelfredzaamheid
 • Dementie, geheugenproblemen, wanen, hallucinaties en verwardheid (Geriant)
 • Apathie en depressie, stemmingsstoornissen in het algemeen
 • Late gevolgen van het CVA (waaronder de ‘onzichtbare’ gevolgen)
 • Chronische progressieve neurologische aandoeningen (MS, M. Parkinson)
 • Vragen rondom het levenseinde
 • Vallen en valgevolgen
 • Vragen over medische beslissingen bij wilsonbekwaamheid of verminderd ziekte-inzicht
 • Advies over zorg of opname
 • Advies over somatische of psychogeriatrische indicatie
 • Polyfarmacie (verantwoordelijkheid bij huisarts en apotheek, wél aandachtspunt bij consult)

Contact

Voor vragen of overleg kunt u terecht bij de heer A.D. Blankert, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Contactgegevens: e-mail: a.blankert [at] zorgcirkel.com; telefoonnummer: 06-26210164; bericht via Zicht op Zorg.