CASPIR cursus 2018

In de tweede helft van 2018 (na de zomervakantie) gaat HONK de CASPIR cursus weer aanbieden.

De CASPIR cursus is een praktische duo-cursus voor huisarts en POH, ontwikkeld door de CAHAG, over spirometrie in de eerste lijn. De cursus is opgebouwd uit een aantal aparte modules die je opeenvolgend doorloopt.

Om een inschatting te kunnen maken van het aantal aanmeldingen dat we kunnen verwachten, verzoeken we u vriendelijk om per e-mail uw belangstelling kenbaar te maken. U kunt een e-mail sturen naar mmulder [at] honk.nu met daarin vermeld:

 • naam
 • functie
 • praktijknaam
 • welke modules u wilt volgen
  • module 1 t/m 5 (Basis)
  • module 6 (Refresher course)

Hieronder vindt u meer informatie over de modules.

Basis (module 1 t/m 5)

 • Module 1: doornemen van een e-learning
 • Module 2: avondscholing 3 uur; Programma bevat een verplichte kennistoets, achtergrond longfysiologie, uitvoering spirometrie volgens ATS/ERS richtlijn 2005, inhoud NHG-PraktijkWijzer 2008 t.a.v. spirometrie, start interpretatie
 • Module 3: meekijken in een regionaal longfunctielaboratorium
 • Module 4: in de praktijk verzamelen van een portfolio met eigen spirometrietesten en beoordeling door een longfunctielaborant
 • Module 5: avondnascholing 3 uur; Bespreking kennistoets, organisatie spirometrie, keuze apparaat, onderhoud en kwaliteitcontroles, bespreken meegebrachte portfolio, casuïstiek, praktijkexamen en afsluitende kennistoets.

Module 6: Refresher course (het CASPIR certificaat kan verlengd worden door deelname aan module 6 bijeenkomsten).

Aan de CASPIR cursus zijn wel kosten verbonden. Over de hoogte van de kosten wordt u later nog geïnformeerd.