Uw mening

Workshop 'Voeren van ACP gesprekken' - 3 oktober 2023 (geaccrediteerd)

  • 03 okt. 2023 17:30 - 21:00 uur
  • HONK, Hertog Aalbrechtweg 5A (1e etage) Alkmaar
  • Huisartsen

Workshop Voeren van ACP gesprekken

Gesprekken over het levenseinde zijn belangrijk voor mensen die ziek of kwetsbaar zijn. Het is aan de zorgverlener om dat gesprek aan te gaan, omdat het helpt een beter beeld te krijgen over wat de mens wel of niet belangrijk vindt in de laatste jaren van het leven. En welke wensen en beperkingen hij daarbij heeft. Dan gaat het zowel om onderwerpen als reanimeren, wel of niet behandelen en de euthanasie vraag als ook om de vraag wat maakt voor mij het leven de moeite waard. Dus praten over het leven en de eindigheid van het leven helpt mensen om in het hier en nu beter in het leven te staan. Als zorgverlener kun je daarnaast ook een brug bouwen tussen partners en/of kinderen die anders met de dood, de eindigheid om gaan, dan de kwetsbare mens, zodat families hierover in contact zijn met elkaar. En om uiteindelijk gezamenlijk, cliënt en zorgverlener, tot besluiten te komen over de zorg.

Uit studies blijkt dat het vroegtijdig signaleren van de laatste levensfase en de inzet van palliatieve zorg een positief effect heeft op de kwaliteit van leven van patiënten. Het leidt tot minder ziekenhuisopnames, minder overbehandeling en patiënten sterven vaker op de plek van hun voorkeur. Overigens is de plek van overlijden niet altijd planbaar. Zo’n 70% van de mensen geeft aan thuis te willen overlijden, maar dat gebeurt maar in 33% van de gevallen.

In de training verweven we verschillende theorieën en technieken als proactieve zorg; vijf leefstijlen van STEM; het gespreksinstrument van positieve gezondheid en motiverende gesprekstechnieken.

De trainer is Jacqueline Tijhaar van stichting STEM.  De training is interactief door de inzet van acteur Liesbeth van Reek van Van Reektrainingen.

Deze training is beschikbaar voor huisartsen uit de HONK en HKN regio. Accreditatie is toegekend voor 3 punten (huisartsen)

Opbrengst voor deelnemers:

Je hebt na de training meer handvatten om het gesprek over het levenseinde aan te gaan bij verschillende cliënten.

Kennis vooraf: 

In deze bijeenkomst staat de communicatie centraal. Daarom is het fijn als deelnemers voorafgaand aan de training eenzelfde beeld hebben over proactieve zorg of ACP. Deze twee filmpjes geven een snel beeld over wat proactieve zorg of ACP inhoudt:

https://www.youtube.com/watch?v=8eUJlOR6xgc

https://www.youtube.com/watch?v=MnpMwNC32fU&t=2s

Inschrijven

Wij verzorgen broodjes tijdens de inloop van de bijeenkomst. Wilt u hiervan gebruik maken?