Triodagen Huisartsenpost Alkmaar

  • 30 okt. 2018 13:30 - 20:30 uur
  • Hertog Aalbrechtweg 5a, Alkmaar
  • Huisartsen

De triodag is een mooi moment waarop de verschillende disciplines van de Huisartsenpost Alkmaar (HAPA) elkaar ontmoeten. Voor alle huisartsen, assistenten en chauffeurs is er weer een interessante scholingsmiddag/ avond samengesteld.  

Het thema van dit jaar is: "De acute oudere patiënt in de keten".

Naast AED/reanimatie zullen, middels casuïstiek in workshops, verschillende dilemma's worden uitgelicht. 

Aan de scholing zijn 6 accreditatiepunten verbonden. En evenals voorgaande jaren wordt nu ook de mogelijkheid geboden om de Huisartsenpost als achterwacht te laten fungeren. Mocht u gebruikmaken van deze optie, dan vragen wij u dit duidelijk kenbaar te maken in het opmerkingenveld.

 

Inschrijven

Ja, ik neem deel aan de Triodag 2018

Geeft u aan in het opmerkingenveld of u gebruikt maakt van de waarneemregeling en of uw assistente in de praktijk aanwezig blijft.