Ouderenzorg

Op het gebied van ouderenzorg is Ouderenzorg Noord-Kennemerland sinds 2010 actief. Na het doorlopen van verschillende studies en pilots hebben wij een ouderenzorgprogramma ontwikkeld waarbij een verpleegkundige ouderenzorg de zorg rondom de kwetsbare oudere coördineert vanuit de huisartsenpraktijk.

Pilot: INKT

De zorg voor kwetsbare ouderen is onderhevig aan voortdurende maatschappelijke veranderingen en nieuwe inzichten. Naast ons standaard ouderenzorgprogramma zijn wij nu met verschillende samenwerkingspartners actief op zoek naar een meer toekomstbesteding zorgmodel. Vanaf 1 oktober 2016 loopt een nieuwe pilot INKT waarbij de samenwerking tussen huisarts en wijkverpleegkundige centraal staat. Kern van deze samenwerking is dat de ouderen en de huisarts 1 centraal aanspreekpunt heeft (de wijkverpleegkundige) en gezocht wordt naar mogelijkheden om de huisarts te ontlasten, bijvoorbeeld door het overnemen van taken. Medio 2017 verwachten we de eerste resultaten van deze pilot.